Mekong Silt Ecolodge

Phương thức thanh toán

Phương thức hanh toán tại Mekong Silt Ecolodge.

Bằng thẻ tín dụng - Một khoản thanh toán (được khuyến nghị)

Sau khi chúng tôi gửi cho bạn báo giá chi tiết và nhận được xác nhận của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết của One Pay để bạn trả tiền đặt cọc. Bạn chỉ cần điền thông tin thẻ tín dụng của bạn. Giao dịch này nhanh chóng và an toàn cho bạn. Chúng tôi không được thông báo về chi tiết thẻ tín dụng của bạn.
Phí giao dịch: …. % tổng số tiền. 

Chuyển khoản ngân hàng
* Tên ngân hàng: ……………….………………..
* Tài khoản số: …………………….
* Mã Swift: …………… 
* Chủ tài khoản: ………………
* Địa chỉ: ……………
  Lưu ý: Tổng chi phí tour không bao gồm phí ngân hàng
 

Follow Us