Mekong Silt Ecolodge

Chính sách trẻ em

Chính sách trẻ em đi cùng tại Mekong Silt Ecolodge.

a) 01 trẻ em đi cùng với bố mẹ

Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí khi ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ có mức phí 120.000VNĐ/ trẻ. (Phụ thu giường phụ 350.000 VND/đêm)

Trẻ em từ 12 tuổi tính bằng giá người lớn (350.000VNĐ/ đêm)

 

b) 02 Trẻ em đi cùng với bố mẹ

Dưới 05 tuổi: tối đa 1 trẻ em miễn phí ngủ cùng bố mẹ (phụ thu ăn sáng 120,000 VND) và trẻ em còn lại phụ thu thêm giường phụ (350.000 VND/ đêm)

01 trẻ em dưới 5 tuổi và 01 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi: tính phí 01 trẻ em phụ thu ăn sáng 120.000 VND và thêm trẻ em phụ thu 350.000 VND / Đêm (Phụ thu giường phụ)

02 trẻ em dưới 12 tuổi được ở ghép phòng, tính 80% giá người lớn

Follow Us